Pirmasis 2014 metų išplėstinis valdybos posėdis

2014 m. sausio 8 dieną įvyko Panevėžio jachtklubo valdybos posėdis, į kurį, kaip įprasta, yra kviečiami visi klubo nariai. Tokiu būdu visi nariai savo idėjomis, iniciatyvomis prisideda prie turiningos klubo veiklos planavimo, klubo „cementavimo“. Šiame susibėgime dalyvavo neįprastai daug dalyvių – 18-ka. Tad neskaitant smagaus pasibendravimo, šiame posydyje buvo sudarytas ir patvirtintas jachtklubo renginių planas – tvarkaraštis visiems 2014-iems metams.