2013 metų sezono uždarymo susirinkimas

IMG_9556

         2013 lapkričio 15 dieną įvyko Panevėžio jachtklubo sezono uždarymo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kurio metu, klubo komandoras  apžvelgė klubo veiklą jo praėjusios 4 metų kadencijos laikotarpiu.   Buvo pateiktos jachtklubo finansininko ir revizoriaus ataskaitos už 2013 metus.

            Po to pagal jūreivišką tradiciją balsuojant sagomis buvo išrinktos keturios metų nominacijos:

                               – metų sportininko;

                              – metų plaukimo;

                               – metų „overkylio“;

                               – metų pirkinio.

            Vėliau įvyko komandoro rinkimai.  Visi jachtklubo nariai džiaugėsi ir dėkojo komandorui Jonui Roziui už nuveiktus darbus kadencijos laikotarpiu, už rezultatus, kurie viršijo lūkesčius. Tad buvo paprašyta Jono sutikti dirbti dar vieną 4 – metų kadenciją, o nariai pažadėjo visakeriopai jam padėti.  Tokiu būdu Jonas Rozis vienbalsiai buvo perrinktas Panevėžio Jachtklubo komandoru.

              Po to, pagal galiojančias procedūras komandoras pasiūlė vicekomandoro kandidatūrą – Vytautą Šiškų. Jai taip pat susirinkimas  vienbalsiai pritarė.

               Vėliau į Panevėžio jachtklubą buvo priimti trys nauji nariai. Vytautas Juozapaitis, Eltonis Mažuika ir Laimonas Čyžas. O taip pat buvo nutarta įsteigti  Garbės vardus nusipelniusiems klubui žmonėms, ženkliai prisidėjusiems prie klubo plėtros, jachtklubo garsinimo. Ir susirinkimas Panevėžio jachtklubo Garbės vardus suteikė:  Valdemarui Vizbarui, Stasiui Bartkevičiui bei Dominykui Vizbarui.