Projektai

Panevėžio jachtklubas pasirašė sutartį su Sporto rėmimo fondu bendrai finansuojamam projektui „Buriavimo veiklos Panevėžio mieste“ (Nr. SRF-SRO-2022-1-0981).

Projekto metu sieksime skatinti aktyvias buriavimo ir kitas fizines veiklas Panevėžio mieste.

Tai bus nauja mums, nes, pirma, Panevėžio jachtklubas organizuoja buriavimo regatas vasaros metu. Šis projektas leistų propaguoti ir populiarinti buriavimą ir šaltuoju metu (spalio – gegužės mėn.). Antra, buriavimas ant kieto pagrindo urbanistinėje miesto teritorijoje (parkuose atvirų pievų, stovėjimo aikštelių ar užšalusių vandens telkinių) – labai neįprasta ir nauja veikla tiek Panevėžyje, tiek Lietuvoje. Projekto veiklos leistų parodyti, kad įvairios miesto urbanistinės erdvės (pvz. pieva parke, automobilių stov. aikštelė, užšąlusi Senvagė ir pan.) gali būti tinkamos naujoms ir urbanistinėje erdvėje neįprastoms veikloms.

Buriavimo vėjaračiais mokymuose ir varžybose bus išsamiai ir aiškiai išdėstomi buriavimo principai (nuo fizikos jėgų, veikiančių burę, iki vėjaračio sudedamųjų dalių ir veikimo principo, ir pagrindinių taisyklių varžybose) ir suteikiamas vėjaratis lavinti praktinius įgūdžius. Modeliuojant teoriją ir praktiką, nauji buriuotojai turės galimybę tarpusavyje pasivaržyti suorganizuotoje regatoje – taip skatinamas „mokytis iš pavyzdžio“ principas ir galimybė įsivertinti įšmoktą teoriją.

Kviečiame sekti mūsų informaciją FB puslapyje, atvykti į mūsų organizuojamus renginius, drąsiai prieiti prie nurodyto kapitono – instruktoriaus, ir – išklausius bazinių teorinių žinių, pabandyti suvaldyti burę!

Iki susitikimo po burėmis!

 

Panevėžio jachtklubas įgyvendina Sporto rėmimo fondo bendrai finansuojamą projektą „Buriavimo užsiėmimų organizavimas Aukštaitijos regiono regatose“ (Nr. SRF-SRO-2021-1-1051).

Projekto metu siekiame skatinti aktyvias buriavimo ir kitas fizines veiklas įvairiuose Aukštaitijos vandens telkiniuose, ir susidomėjusiems buriavimu – suteikti buriavimo žinių ir pagrindinių įgūdžių.

Įgyvendinti siekiamą tikslą, Panevėžio jachtklubo organizuojamose regatose vykdysime buriavimo užsiėmimus. Kurių metu bus išsamiai ir aiškiai išdėstomi buriavimo principai, duodama praktinių patarimų, suprantamai ir nuotaikingai pateikiami laivybos pagrindai, ir tuo pačiu – bus suteikiama galimybė patiems išbandyti burvaltės valdymą, įgauti pagrindinius buriavimo įgūdžius ir išbandyti išmoktus įgūdžius pritaikyti regatoje varžantis su lygiavertėmis burvaltėmis ir naujaisiais buriuotojais.

Kviečiame atvykti į mūsų organizuojamas regatas (Joninių – prie Rubikių ežero, Palūšės ir Kupiškio regatose) drąsiai prieiti prie nurodyto kapitono – instruktoriaus, ir – išklausius bazinių teorinių žinių, su Optimist klasės burvalte (švertbotu) suvaldyti burę!

Iki susitikimo po burėmis! 

——————————————————————————————————————

Panevėžio atviras jaunimo centras, kartu su Panevėžio jachtklubu ir Lietuvos Skautijos Panevėžio kraštu įgyvendino ES socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-06-0013).

Projekto tikslas – pasitelkiant savanorius, organizuoti bendruomeniškumo stiprinimą akcentuojančius renginius, vykdyti gyventojų informavimo veiklas apie socialines paslaugas, paslaugas plėtoti kuriant bendradarbiavimo tinklus, ir įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius asmenis didinti bendruomenių integraciją. Tuo būdu didinti Panevėžio miesto bendruomenių socialinę integraciją.

Įgyvendintos projekto veiklos: 1. Savanorių mokymas. 2. Sociokultūrinių paslaugų teikimas (3 savaitgalio trukmės regatos ir savaitės trukmės stovykla). 3. Bendradarbiavimo tinklo sukūrimas (https://www.prisijunkpanevezy.lt/).

Projekto rezultatai- tikslinės grupės soc. atskirtį patiriantiems asmenims suteiktos sociokultūrinės paslaugos ir jų metu vystyti socialiniai, bendradarbiavimo įgūdžiai, leidžiantys stipriau ir aktyviau integruotis bendruomenėje. Tikėtina, kad ši prevencinė priemonė ir bendradarbiavimo tinklas ir ateityje leis išvengti potencialių socialinių problemų ir paskatins stipresnę bendruomenės integraciją.

Projekto metu į aktyvią organizavimo veiklą įtraukti 5 savanoriai, o organizuotuose regatose ir stovykloje dalyvavo 55 jaunuoliai. Projekto tinkamų išlaidų suma 25 607,25 EUR, iš kurių gautas ES finansavimas sudarė 20 760,89 EUR, ir projekto vykdytojo lėšos (įvertintas savanorių DU) 4 846,36 EUR.

Siekiant didesnės informacijos sklaidos ir geresnės skvarbos apie teikiamas socialines paslaugas tikslinėms grupėms Panevėžyje, buvo sukurtas projekto partnerių tinklapis https://www.prisijunkpanevezy.lt/ projektas, tad kviečiame prisijungti visas Panevėžio m. tikslinėje teritorijoje ir susijusiose teritorijose veikiančias organizacijas.

Tikime, kad sudarydami darnų organizacijų tinklą pasieksime visus, kuriems reikalingos mūsų paslaugos, ir tokiu būdu sustiprinsime bendruomenę Panevėžy“.

ES socialinio fondo lėšomis finansuotas projektas