33 -ios Joninių regatos Rubikiai 2017 nuostatai

  1. Tikslas ir uždaviniai

Išaiškinti regatos stipriausią komandą ir stipriausius buriuotojus.

  1. Varžybų vykdymo vieta ir laikas

Vykdomos 2017 m. birželio 24-25 dienomis Rubikių ežere. Dalyvių registracija iki 24 d. 11 val.           Startas 12 val.

  1. Varžybų vykdymas ir vadovavimas

Varžybos atviros asmeninės – komandinės.Distancijos paruošimą, varžybų vykdymą užtikrina       varžybų organizatoriai.

Varžybos vykdomos klasėse:

Burlentė – dalyviai iki 20 m

Burlentė – dalyviai nuo 20 iki 40 m.

Burlentė – dalyviai virš 40 m.

Sportinių švertbotų klasės.

Laisva savos gamybos  ir  turistiniu jachtų klasė – pagal galiojančias buriavimo taisykles ir  varžybų instrukcijas.

Varžybos atskiroje burlenčių ar jachtų klasėje vykdomos jei regatoje dalyvauja 3 ir daugiau vienos klasės laivų. Kitu atveju burlentės  dalyvauja pagal paminėtą klasifikaciją, jachtos – laisvoje  jachtų klasėje.

  1. Dalyvių priėmimas.

Kviečiami Lietuvos buriuotojai be kvalifikacinių apribojimų. Dalyvauja savo arba siunčiamų organizacijų lėšomis. Dalyviai įsikuria trumpalaikio poilsio aikštelėse, nepažeisdami gamtos apsaugos įstatymų. Registracijai ir startui renkasi ties Karklinės sala rytinėje ežero dalyje.

  1. Nugalėtojų nustatymas

Asmeninis pirmumas nustatomas pagal olimpinę taškų skaičiavimo sistemą.

Komandinis pirmumas nustatomas tarp komandų, skaičiuojant taškus, kuriuos gauna visi dalyviai visose klasėse pagal atitinkamai užimtą vietą. Pvz. klasėje 14 dalyvių. 1 vieta –14 taškų, 2 vieta – 13 taškų, 14 vieta –1 taškas ir t.t.

  1. Nugalėtojų apdovanojimas

Nugalėtojai apdovanojami visose klasėse.

Apdovanojami jauniausias ir vyriausias regatos dalyviai.

Teisėjų kolegija ir organizacinis komitetas pasilieka teisę perkelti varžybų laiką, priklausomai nuo meteorologinių sąlygų, taip pat klasių paskirstymą, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir sudėties.

       

        “RUBIKIAI – 2017” buriavimo varžybų programa:

 

         Birželio 24 diena

 10.00 -11.00 —- registracija

11.30 ————-Varžybų atidarymas

12.00 ————-startas pirmam plaukimui ( švertbotai ir jachtos, burlentės)

14.00 ————-startas antram plaukimui (švertbotai ir jachtos, burlentės)

Pietūs

16.00 ————- startas trečiam plaukimui (švertbotai ir jachtos, burlentės)

           Birželio 25 diena

Maratonas apie ežero salas arba ketvirtas ir penktas plaukimai.

Pietūs

Varžybų uždarymas

PASTABA: Būtina sąlyga lenktynių dalyviams – gelbėjimosi liemenės. Lenktyniaujantys be liemenės bus diskvalifikuojami.

Pirmosios startuos jachtos. Burlentėms startas bus duodamas, praėjus 5 min. po jachtų ir švertbotų starto. Startuojant jachtoms, burlentėms įplaukti į starto zona NELEIDŽIAMA. Jachtos įgulos skaičius nenustatomas. Varžybos gelbėjimo tarnybomis neaprūpintos. Savo ir  įgulos saugumu pasirūpina kiekvienas vairininkas.

Starto mokestis vienam lenktynininkui-vairininkui – 10 €, kitiems lenktynininkams –  5 €. Visi lenktynininkai pretenduoja į apdovanojimus pagal atitinkamai užimtą vie